استعدادیابی

استعدادیابی

طرح استعداد یابی 
والدین گرامی، دانش آموزان عزیز
بادرود فراوان
احتراما به اطلاع می رساند که طرح استعدادیابی دانش آموزی آغاز گردید. این طرح که در راستای رسالت مهم پرورشی دبستان که همانا شناسایی توانمندی های دانش آموزان و تقویت نقاط قوت ایشان می باشد در2عنوان  ١-استعدادیابی قرآنی ٢-استعدادیابی 2-استعدادیابی هنری برگزار می گردد. گام اول طرح استعدادیابی، تکمیل فرم توانمندی های دانش آموزان می باشد.
والدین محترم درنظر داشته باشید که  شرکت کنندگان در  مسابقات مختلف قرآنی،فرهنگی ـ هنری با توجه به  فرم تکمیل شده شما در سایت، مشخص می گردد و  هر دانش آموز می تواند در دو رشته شرکت نماید. لذاخواهشمندست که  دقت کامل را در تکمیل فرم مذکور داشته باشید. پس از ثبت فرم مذکور در سایت، گام دوم که راستی آزمایی توانایی های ثبت شده از سمت شما بزرگواران می باشد، اجرا می‌گردد که مراتب متعاقبا اعلام خواهد گردید. ضمنا  مهلت تکمیل فرم مذکور تا تاریخ ۳۰آبان ماه می باشد.بی شک شناسایی توانایی های فرزندانتان و شکوفا نمودن آن ها، مسیر پیشرفت و ترقی را برای ایشان هموار خواهد ساخت.  باتشکر--واحد پرورشی دبستان