پیوستن مدرسه به پلتفرم اختصاصی کلاس های آنلاین دبستان غیردولتی هوشمند شهاب

دستان غیردولتی هوشمند شهاب به منظور برقراری ارتباط دائم ، سریع و آسان بین اولیا ، همکاران و دانش آموزان عزیز ، اقدام به راه اندازی زیر ساخت های آموزشی نوین سیستم مدیریتی یادگیری یکپارچه همراه با آموزش مجازی و وبینارهای تخصصی آنلاین در فضای آموزشی دبستان نموده است . این سیستم جامع براساس نیاز های آموزشی طرح ریزی گردیده که در سه قالب موبایل های اندروید و اپل ، وبسایت و لینک قابلیت دسترسی دارد. نرم افزار مذکوربا داشتن امکاناتی نظیر : حضور و غیاب آنلاین ، قابلیت تصویر تعاملی و وبینار ، صدور کارنامه انضباطی و تحصیلی به صورت کمی و کیفی ، سامانه خبری اولیاء ، سامانه هوشمند ثبت تکالیف و...سنگر آموزش را در شرایط بحرانی کنونی حفظ نموده است .