کرنا وتاثیر آن بر آموزش

 کرونا و تاثیرات آن بر آموزش با نگاهی به تاریخچه معاصر 

آموزش، می توان دریافت که فراز و نشیب های زیادی بر

 مسیر آموزش و فرایندهای یاددهی-یادگیری گذشته است . 

با گسترش مرزهای دانش وفناوری وهمچنین افزایش تقاضای

آموزشی، شیوه های سنتی، پاسخگوی نیازهای روزافزون بشر

نمی باشد و به طور حتم آموزش های مجازی و یادگیری های

الکترونیکی با تمام مزایا و معایبشان، می توانند پاسخگوی 

این نیازها باشند. 

یقینا ، آموزش های سنتی در حال حاضر نمیتوانند به طور 

کامل، پاسخگوی نیازهای آموزشی و همچنین گسترش دهنده

آموزش و فرایندهای یادگیری در ابعاد مکانی و زمانی باشند .از

این رواین مهم به وسیله آموزش های مجازی والکترونیکی تا

حد قابل توجهی پوشش داده شده است. ویروس منحوس

کرونا در یک بازه زمانی منجر به توقف نسبی یادگیری و امر 

آموزش شد .توقف در یادگیری بارزترین اثر تعطیلات کرونایی

بود، به ویژه برای دانش‌آموزانی که عملکرد ضعیف‌تری در

مدرسه داشتند و با تلاش و فشار معلم به آموزش واداشته 

می‌شدند. با وقوع ناگزیر تعطیلی، این دانش‌آموزان از مدرسه

فاصله گرفته و گرفتار توقف یادگیری شدند. استفاده ازفضای

مجازی برای تکمیل آموزش یک فرصت خوب بود و به یک 

نسخه بی بدیل تبدیل شد که دراین شرایط جایگزین دیگری 

ندارد. در سند تحول بنیادین ، دانش آموز باید متفکر، خلاق،

خود باور، خودساخته، تلاشگر، سالم و خود یادگیرنده باشد. 

اگر دانش آموز خود یادگیرنده باشد و شوق به یادگیری در

وجودش نهادینه شده باشد ، بسیاری از مشکلات حل

می‌شوند.

 معلم از نقش انتقال دهنده صرف تبدیل به تسهیل گر 

آموزش می گردد. از این رو در سال جاری با تکیه

برمعلوماتودانش قبلی خویش و استفاده از نرم افزارهای نوین

آموزش در صدد هستیم که برنامه های جذاب و بروزی را در

زمینه آموزش و پرورش ارائه دهیم به گونه ای که فضای

مدرسه در بستر خانه منعکس گردد . بی شک در این راه خطیر

و دشوار ، همکاری والدین گرامی سهم بسزایی در سهولت امر

آموزش خواهد داشت .