بازدید کارشناس محترم مرکز بهداشت شهرستان از وضعیت بهداشتی دبستان

بازدید کارشناس محترم مرکز بهداشت شهرستان از وضعیت بهداشتی دبستان
با توجه به شرایط خاص حال حاضر و لزوم اجرای پروتکل های بهداشتی، از آغاز بازگشایی مدارس تا کنون 2 بار دبستان شهاب مورد بازدید کارشناسان محترم مرکز بهداشت قرار گرفته است. بعد از بازدید رضایت بخش هفته گذشته، امروز نیز با کسب حداکثر امتیاز بهداشتی و نمره عالی ، ثابت نمودیم که سلامت جسمی و روحی دانش آموزان از اولویت های دبستان در هر شرایطی می باشد.