پویش خوانش  کتاب 

دانش آموزان عزیز باسلام.
به مناسبت هفته کتابخوانی، واحد پرورشی دبستان در نظر دارد که پویش خوانش کتاب را برگزار نماید. بدین صورت که هر دانش آموز می بایست  یکی از کتاب هایی که مطالعه نموده یا در کتابخانه خویش موجود دارد را مطالعه و به دوستان خویش ضمن معرفی کتاب مذکور ، خلاصه ای از محتوای کتاب را برای ایشان توضیح داده و فیلم آن را از طریق اپ دبستان برسال نمایید. طرح مذکور از ٢٠ آبان ماه آغاز و تا پایان آبان ادامه دارد. از دانش آموزان عزیز خواهشمندست که با شرکت در این پویش ضمن افزایش اطلاعات عمومی خویش، سایر دوستانتان را در تجربه ی خویش شریک نمایید. برای تمامی دانش آموزان شرکت کننده لوح تقدیر صادر می گردد
 باتشکر - واحد پرورشی دبستان.