استعدادیابی قرآنی

طرح استعداد یابی قرآنی
والدین گرامی، دانش آموزان عزیز
بادرود فراوان
احتراما به اطلاع می رساند که طرح استعدادیابی دانش آموزی آغاز گردید. این طرح که در راستای رسالت مهم پرورشی دبستان که همانا شناسایی توانمندی های دانش آموزان و تقویت نقاط قوت ایشان می باشد در٣عنوان  ١-استعدادیابی قرآنی ٢-استعدادیابی ورزشی ٣-استعدادیابی هنری برگزار می گردد. گام اول طرح استعدادیابی قرآنی تکمیل فرم توانمندی های دانش آموزان می باشد.از والدین محترم خواهشمندست که با مراجعه به  سایت دبستان با آدرسshahabschool.ir و تکمیل فرم شناسایی توانمندی های دانش آموزی مرحله اول اجرای طرح را آغاز نمایند.والدین محترم درنظر داشته باشید که  شرکت کنندگان در  مسابقات قرآني  با توجه به  فرم تکمیل شده شما در سایت، مشخص می گرددو هر دانش اموز می تواند در دو رشته شرکت نماید. لذاخواهشمندست که  دقت کامل را در تکمیل فرم مذکور داشته باشید. پس از ثبت فرم مذکور در سایت، گام دوم که راستی آزمایی توانایی های ثبت شده از سمت شما بزرگواران می باشد، اجرا می‌گردد که مراتب متعاقبا اعلام خواهد گردید. ضمنا  مهلت تکمیل فرم مذکور تا تاریخ ٢٠آبان ماه می باشد.بی شک شناسایی توانایی های فرزندانتان و شکوفا نمودن آن ها، مسیر پیشرفت و ترقی را برای ایشان هموار خواهد ساخت.  باتشکر--واحد پرورشی دبستان